27.08.2021 r. Zawiadomienie BS w Żninie

Czytaj więcej...

Bractwo Strzeleckie w Żninie zawiadamia że zawody Strzeleckie zaplanowane na 4 września 2021 roku na strzelnicy w Piechcinie z powodów losowych się nie odbędą. W związku z powyższym po uzgodnieniach z Zarządem Okręgu Bydgoskiego
zawody Grand Prix Bractwa Strzeleckiego w Żninie odbędą się  w dniu 29 sierpnia w niedzielę na strzelnicy w Kcyni.