Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Okręg Pomorski Okręg Bydgoski Okręg Poznański Okręg Szamotulski Okręg Leszczyński Okręg Ostrowski Okręg Śląski Okręg Krakowski Okręg Centralny Okręg Zachodniopomorski

01.10.2022. Turniej strzelecki w Łodzi

IMG20221001171743Z Łodzi pisze Ignacy Ścibiorek, starszy tamtejszego Bractwa Kurkowego. Szanowni Panowie Bracia! W dniu 1 października 2022 roku, Łódzkie TS Bractwo Kurkowe było gospodarzem kolejnego turnieju strzeleckiego Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich.

Zawody odbyły się na terenie naszej strzelnicy przy ul. Konstantynowskiej w Łodzi z karabinów i pistoletów sportowych. Przybyły delegacje m.in. z Radomskiego Bractwa Strzelców Kurkowych, Bractwa Strzelców Kurkowych w Warszawie, Podlasko - Kozieradzkiego Bractwa Kurkowego Towarzystwa Strzeleckiego, Kaliskiego Bractwa Strzelców Kurkowych, Świętokrzyskiego Bractwa Kurkowego Towarzystwa Strzeleckiego, Bractwa Strzelców Kurkowych w Otwocku, Sieradzkiego Towarzystwa Strzeleckiego Bractwa Kurkowego oraz Łódzkiego Bractwa Kurkowego.
Gościem honorowym był Mariusz Goss - Dyrektor Wydziału Urzędu Miasta Łodzi. Przybyło też kilku braci uczestników posiedzenia Zarządu Zjednoczenia KBSRP.
W wyniku przeprowadzonych strzelań eliminacyjnych oraz rozstrzygnięć finałowych uzyskano następujące wyniki:
1. strzelanie o Tarczę św. Sebastiana.
I m. Paweł Pastuszka - Radomskie BSK
II. m Marek Bartel - Łódzkie TSBK
III m Roman Lipski - Podlasko - Kozieradzkie BKTS
2. strzelanie o Puchar Przechodni Prezesa Okręgu Centralnego
I m. Maciej Pastuszka - Radomskie BSK
II m. Paweł Pastuszka - Radomskie BSK
III m. Ignacy Ścibiorek - Łódzkie TSBK
3. strzelanie o Statuetkę Złotego Kura ŁTSBK /pistolet/
I m. Katarzyna Gajewska - Podlasko - Kozieradzkie BKTS
II m. Edward Kulanty - Łódzkie TSBK
III m. Paweł Pastuszka - Radomskie BSK.
4. strzelanie o Buzdygan Bracki ŁTSBK
I m. Paweł Pastuszka - Radomskie BSK
II m. Roman Lipski - Podlasko - Kozieradzkie BKTS
III m. Aleksandra Bartel - Świętokrzyskie BKTS
Zawody prowadził br. Robert Gajewski - Strzelmistrz Okręgu Centralnego z br. Jerzym Kąckim - Strzelmistrzem Łódzkiego TSBK. Zużyto 765 naboi oraz 99 tarcz strzeleckich.
Nagrody najlepszym wręczyli bracia Jan Klauza - Prezes OC ZKBSRP oraz Piotr Fryczka - Podstarszy Łódzkiego TSBK.
Turniejowi towarzyszyła dobra atmosfera, dobra pogoda oraz raut bracki.
Rada Starszych ŁTSBK składa serdeczne podziękowania dla wszystkich uczestników turnieju strzeleckiego.
Dewizą było " Ćwicz oko i dłonie w ojczyzny obronie " !!!

Okręgi
Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP

I OKRĘG POMORSKI *
II OKRĘG BYDGOSKI *
III OKRĘG POZNAŃSKI *
IV OKRĘG SZAMOTULSKI *
V OKRĘG LESZCZYŃSKI *
V OKRĘG OSTROWSKI *
VII OKRĘG ŚLĄSKI *
VIII OKRĘG KRAKOWSKI *
IX OKRĘG CENTRALNY **
X OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI **

* - okręgi historyczne, funkcjonujące w okresie II RP
** - okręgi utworzone po reaktywacji Zjednoczenia KBS RP w 1991 r.


IX OKRĘG CENTRALNY Oficjalna strona Bractwa Facebook
1 Kaliskie Bractwo Strzelców Kurkowych w Kaliszu * http://www.bractwokurkowe.kalisz.pl/ https://www.facebook.com/Kaliskie-Bractwo-Strzelc%C3%B3w-Kurkowych-223424924383921/
2 Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Łodzi https://bractwokurkowe-lodz.pl/ https://www.facebook.com/BractwoKurkoweLodz/
3 Bractwo Strzelców Kurkowych „Lechity” w Otwocku    
4 Łaskie Bractwo Strzelców Kurkowych w Łasku   https://www.facebook.com/BractwoKurkoweLask/
5 Bractwo Strzelców Kurkowych im. J.Kilińskiego w Warszawie   https://www.facebook.com/WarszawskieBractwoStrzeclowKurkowych/
6 Sieradzkie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Sieradzu http://sieradzkiebractwokurkowe.pl/  
7 Świętokrzyskie Bractwo Kurkowe Towarzystwo Strzeleckie w Kielcach   https://www.facebook.com/SwietokrzyskieBractwo/
8 Łomżyńsko-Drohickie Bractwo Kurkowe Towarzystwo Strzeleckie w Ciechanowcu    
9 Bractwo Kurkowe św. Sebastiana w Radomiu https://bractwokurkowe.radom.pl/ https://www.facebook.com/bractwokurkoweradom/