Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Okręg Pomorski Okręg Bydgoski Okręg Poznański Okręg Szamotulski Okręg Leszczyński Okręg Ostrowski Okręg Śląski Okręg Krakowski Okręg Centralny Okręg Zachodniopomorski

2023.07.29. ​NABOŻEŃSTWO EKUMENICZNE 600 - LECIA LOKACJI ŁODZI

DSC02542W dniu 29 lipca br. w parafii pw. św. Józefa Oblubienica NMP, najstarszym kościele w Łodzi, odbyło się nabożeństwo ekumeniczne, z udziałem wszystkich kościołów chrześcijańskich działających w mieście. Było to oficjalne wydarzenie jubileuszowe!


Na zaproszenie Kardynała Grzegorza Rysia i Hanny Zdanowskiej Prezydenta Miasta Łodzi, przybyło wielu znakomitych gości, w tym łódzkie bractwom kurkowe. Był m.in. obecny Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewoda Łódzki, przedstawiciele UMŁ oraz służby mundurowe. Wszystkich uczestników nabożeństwa powitali Kardynał i Prezydent.
Nabożeństwo w swojej treści nawiązywało do jubileuszu lokacyjnego, historii oraz przyszłości Łodzi. Wielką niespodzianką była stworzona w kościele instalacja artystyczno - religijna związana z treścią nabożeństwa.
Było wiele życzeń dla miasta, które w swojej burzliwej historii rozwinęło się na wzór amerykański. W ciągu stu lat zwiększyło swój stan mieszkańców aż 600 razy.
Na zakończenie nabożeństwa Jego Eminencja zaprosił wszystkich uczestników na "łódzką zalewajkę". Była okazja złożyć gratulacje dla Kardynała Nominata oraz spotkać się z przyjaciółmi!
Więcej na naszym FB.
Wiwat Łódź! Wiwat, wiwat, wiwat!!!
Z jubileuszowymi pozdrowieniami
Ignacy Ścibiorek

Okręgi
Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP

I OKRĘG POMORSKI *
II OKRĘG BYDGOSKI *
III OKRĘG POZNAŃSKI *
IV OKRĘG SZAMOTULSKI *
V OKRĘG LESZCZYŃSKI *
V OKRĘG OSTROWSKI *
VII OKRĘG ŚLĄSKI *
VIII OKRĘG KRAKOWSKI *
IX OKRĘG CENTRALNY **
X OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI **

* - okręgi historyczne, funkcjonujące w okresie II RP
** - okręgi utworzone po reaktywacji Zjednoczenia KBS RP w 1991 r.


IX OKRĘG CENTRALNY Oficjalna strona Bractwa Facebook
1 Kaliskie Bractwo Strzelców Kurkowych w Kaliszu * http://www.bractwokurkowe.kalisz.pl/ https://www.facebook.com/Kaliskie-Bractwo-Strzelc%C3%B3w-Kurkowych-223424924383921/
2 Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Łodzi https://bractwokurkowe-lodz.pl/ https://www.facebook.com/BractwoKurkoweLodz/
3 Bractwo Strzelców Kurkowych „Lechity” w Otwocku    
4 Łaskie Bractwo Strzelców Kurkowych w Łasku   https://www.facebook.com/BractwoKurkoweLask/
5 Bractwo Strzelców Kurkowych im. J.Kilińskiego w Warszawie   https://www.facebook.com/WarszawskieBractwoStrzeclowKurkowych/
6 Sieradzkie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Sieradzu http://sieradzkiebractwokurkowe.pl/  
7 Świętokrzyskie Bractwo Kurkowe Towarzystwo Strzeleckie w Kielcach   https://www.facebook.com/SwietokrzyskieBractwo/
8 Łomżyńsko-Drohickie Bractwo Kurkowe Towarzystwo Strzeleckie w Ciechanowcu    
9 Bractwo Kurkowe św. Sebastiana w Radomiu https://bractwokurkowe.radom.pl/ https://www.facebook.com/bractwokurkoweradom/