Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Okręg Pomorski Okręg Bydgoski Okręg Poznański Okręg Szamotulski Okręg Leszczyński Okręg Ostrowski Okręg Śląski Okręg Krakowski Okręg Centralny Okręg Zachodniopomorski

16.09.2023. 100–LECIE BRACTWA KURKOWEGO W KROBI

KROBIA 1Na zaproszenie I Starszego Brata Leszka Ptaka i Zarządu Bractwa Kurkowego w Krobi, w dniu 16 września 2023r członkowie Zarządu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP w osobach - Sekretarza Zjednoczenia Brata Januarego Bątkiewicza oraz Brata Roberta Karkosza uczestniczyli w uroczystościach jubileuszowych, a także w Turnieju strzeleckim z tej okazji.


Witając się z gospodarzami i przybyłymi Bractwami z Okręgu Leszczyńskiego, Sekretarz Zjednoczenia Brat January Bątkiewicz wręczył I Starszemu Bractwa pamiątkowy grawerton z serdecznymi życzeniami od Brata Prezesa Lecha Magnuszewskiego a następnie członkowie Zarządu Zjednoczenia dokonali dekoracji wyróżniających się Braci Orderami Zasługi Zjednoczenia. Sekretarz Zjednoczenia podziękował za zaproszenie i nawiązując do 100 letniej historii Bractwa w Krobi, wyraził dumę z faktu, że dzisiaj 3 pokolenie braci kurkowych posiada piękną siedzibę i strzelnicę. Zgodna i życzliwa współpraca z tutejszym samorządem może stanowić wzór dla wszystkich Bractw w Polsce. Natomiast Okręg Leszczyński pod
wodzą Brata Prezesa Roberta Karkosza zasługuje na najwyższe uznanie.
Uroczystości zakończył wspólny obiad w siedzibie Bractwa. Do późnego wieczora trwał natomiast Turniej strzelecki, którego zwycięzcy mogli cieszyć się wspaniałymi nagrodami ufundowanymi przez samorząd powiatowy, gminny i sponsorów.
Życzymy Braciom z Krobi kolejnych pomyślnych 100 lat!

Okręgi
Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP

I OKRĘG POMORSKI *
II OKRĘG BYDGOSKI *
III OKRĘG POZNAŃSKI *
IV OKRĘG SZAMOTULSKI *
V OKRĘG LESZCZYŃSKI *
VI OKRĘG OSTROWSKI *
VII OKRĘG ŚLĄSKI *
VIII OKRĘG KRAKOWSKI *
IX OKRĘG CENTRALNY **
X OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI **

* - okręgi historyczne, funkcjonujące w okresie II RP
** - okręgi utworzone po reaktywacji Zjednoczenia KBS RP w 1991 r.


V OKRĘG LESZCZYŃSKI Oficjalna strona Bractwa Facebook
1 Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Śmiglu *   https://www.facebook.com/BractwoKurkoweSmigiel/
2 Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Kościanie *    
3 Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Rawiczu * http://www.bractwo.rawicza.pl/  
4 Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Borku Wielkopolskim *    
5 Kurkowe Bractwo Strzeleckie we Włoszakowicach   https://www.facebook.com/wloszakowickie.bractwo.kurkowe/
6 Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Rydzynie    
7 Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Mieszkowie   https://www.facebook.com/profile.php?id=100005548579166
8 Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wolsztynie   https://www.facebook.com/kbswolsztyn/
9 Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Jarocinie   https://www.facebook.com/Kbs-Jarocin
10 Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Jutrosinie   https://www.facebook.com/kurkowebractwostrzeleckie.jutrosin
11 Bractwo Kurkowe w Krobi http://www.bractwo.krobia.pl/ https://www.facebook.com/bractwokrobia
12 Bractwo Kurkowe w Poniecu http://www.bractwokurkowe.poniec.pl/ https://www.facebook.com/BKPoniec/