Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Okręg Pomorski Okręg Bydgoski Okręg Poznański Okręg Szamotulski Okręg Leszczyński Okręg Ostrowski Okręg Śląski Okręg Krakowski Okręg Centralny Okręg Zachodniopomorski

10.09.2023.TURNIEJ STRZELECKI Z OKAZJI DNI TARNOWSKICH GWARKÓW 2023r

Gwarki 2023Na zaproszenie Brata Hetmana Sylwestra Dubasa i Zarządu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach, w dniach 9-10 września 2023r członkowie Zarządu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP w osobach - Prezesa Zjednoczenia Brata Lecha Magnuszewskiego oraz Sekretarza Zjednoczenia Brata Januarego Bątkiewicza uczestniczyli w Turnieju Strzeleckim, a także w dorocznym pochodzie historycznym ulicami miasta, z palbą z armat i broni czarnoprochowej.


Podczas powitania z gospodarzami i Bractwami z całego Okręgu Śląskiego pod wodzą Prezesa Okręgu Śląskiego Brata Romana Pająka, w siedzibie KBS Tarnowskie Góry, Prezes Zjednoczenia Brat Lech Magnuszewski wręczył Hetmanowi Bratu Dubasowi pięknie oprawiony medal 100-lecia Zjednoczenia. Prezes Zjednoczenia w serdecznych słowach podziękował za zaproszenie, podkreślał potrzebę jedności ruchu, informując jednocześnie, iż dzisiejsza wizyta w Tarnowskich Górach jest kolejnym etapem rekonesansu. Jeszcze w tym miesiącu członkowie Zarządu Zjednoczenia będą uczestniczyć w uroczystościach jubileuszowych w Bractwach, w Krobi i Pniewach.
Te gospodarskie wizyty miały i mają na celu wzajemne poznanie się, potrzebę dyskusji o naszym ruchu brackim, a przez to polepszenie pracy Naszego Zjednoczenia, jak i Bractw w nim zrzeszonych.
Członkowie Zarządu Zjednoczenia z wielkim zainteresowaniem zwiedzili siedzibę Bractwa w Tarnowskich Górach i poznali jego historię. Następnego dnia członkowie Zarządu Zjednoczenia wraz z Bractwami Okręgu Śląskiego z Tarnowskich Gór, Pszczyny, Bytomia, Rudy Śląskiej, Raciborza, Rybnika, Toszka, Jelcza Laskowice, Zabrza, Mikołowa, Głogówka, Żor, a także Poznania, Stargardu Gdańskiego i Zbąszynka wzięli udział w dorocznym pochodzie historycznym ulicami miasta, z okazji Dni Tarnowskich Gwarków. Wśród głośnych palb z broni czarnoprochowej i okrzyków na cześć maszerujących Bractw Kurkowych, pochód przeszedł ulicami Tarnowskich Gór. Uroczystości zakończył wspólny obiad w siedzibie Bractwa.
Podczas pożegnania Prezes Zjednoczenia podziękował Bratu Hetmanowi i braciom miejscowego Bractwa za powszechnie znaną śląską gościnność. W szczególności podkreślił, iż jest pod wielkim wrażeniem postawy mieszkańców Tarnowskich Gór, którzy poprzez swój wielotysięczny udział w pochodzie, co stanowi ewenement w skali kraju, zamanifestowali przywiązanie do tradycji i historii swojego miasta.
Szanowne Siostry i Bracia Okręgu Śląskiego ZKBS RP – do zobaczenia za rok!
January Bątkiewicz

Okręgi
Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP

I OKRĘG POMORSKI *
II OKRĘG BYDGOSKI *
III OKRĘG POZNAŃSKI *
IV OKRĘG SZAMOTULSKI *
V OKRĘG LESZCZYŃSKI *
VI OKRĘG OSTROWSKI *
VII OKRĘG ŚLĄSKI *
VIII OKRĘG KRAKOWSKI *
IX OKRĘG CENTRALNY **
X OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI **

* - okręgi historyczne, funkcjonujące w okresie II RP
** - okręgi utworzone po reaktywacji Zjednoczenia KBS RP w 1991 r.


VII OKRĘG ŚLĄSKI Oficjalna strona Bractwa Facebook
1 Bractwo Kurkowe Grodu Bytomskiego w Bytomiu * http://www.bkgb.pl/ https://www.facebook.com/BractwoKurkoweGroduBytomskiego/
2 Kurkowe Bractwo Strzeleckie Miasta Ruda Śląska http://bractwokurkowe.rsl.pl/  
3 Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pszczynie http://kurkowe.pl/ https://www.facebook.com/KbsPszczyna/
4 Bractwo Kurkowe Miasta Wrocławia we Wrocławiu   https://www.facebook.com/Bractwo-Kurkowe-Miasta-Wroc%C5%82awia-477906738940489/
5 Bractwo Strzeleckie w Żorach http://www.kbszory.pl/ https://www.facebook.com/kbszory/
6 Bractwo Kurkowe Miasta Rybnika w Rybniku http://bractwokurkowe.rybnik.pl/ https://www.facebook.com/BractwoKurkoweRybnik/
7 Bractwo Kurkowe Miasta Tarnowskie Góry w Tarnowskich Górach http://www.kbs.tgory.pl/ https://www.facebook.com/tarnogorskie.bractwo.kurkowe/
8 Bractwo Kurkowe „Husarz” we Wrocławiu http://www.bractwokurkowehusarz.wroclaw.pl/ https://www.facebook.com/BractwoKurkoweHusarz/
9 Bractwo Kurkowe Grodu Jelcz-Laskowice    
10 Raciborskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Raciborzu http://www.bractwokurkowe.cba.pl/ https://www.facebook.com/Raciborskie-Kurkowe-Bractwo-Strzeleckie-1886389781442826/
11 Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Mikołowie   https://www.facebook.com/bractwomikolow/
12 Głogowskie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Głogowie http://bractwokurkowe.glogow.pl/  
13 Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Nysie   https://www.facebook.com/Kurkowe-Bractwo-Strzeleckie-w-Nysie-331033443575553/
14 Katowickie Bractwo Kurkowe w Katowicach http://kbk.katowice.pl/  
15 Bractwo Strzeleckie w Głogówku http://bractwoglogowek.pl/ https://www.facebook.com/Bractwo-Strzeleckie-w-G%C5%82og%C3%B3wku-114349158903959/
16 Bractwo Kurkowe Grodu Zabrzańskiego w Zabrzu https://bractwokurkowezabrze.org/ https://www.facebook.com/kurkowebractwozabrze/