Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Okręg Pomorski Okręg Bydgoski Okręg Poznański Okręg Szamotulski Okręg Leszczyński Okręg Ostrowski Okręg Śląski Okręg Krakowski Okręg Centralny Okręg Zachodniopomorski

31.01.2020 r. Komunikat Zarządu Zjednoczenia w sprawie Zjazdu Delegatów ZKBS RP.

Zarząd Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej na swoim posiedzeniu w Pleszewie podjął uchwałę w sprawie miejsca i terminu Zjazdu Delegatów ZKBS RP. Zjazd Delegatów ZKBS RP odbędzie się w Ciechanowcu w dniach 27-28.06. 2020 r. w Okręgu Centralnym.

23.12.2019 r. Stanowisko Zarządu ZKBS RP

W nowej rzeczywistości, po Kongresie w Jarocinie, osoby niezadowolone z wyników przeprowadzonych tam wyborów, utworzyły organizację pod nazwą „Zjednoczenie Organizacji Historycznych i Strzeleckich. Bractwo Kurkowe Rzeczypospolitej”, która nie ma nic wspólnego z naszym Zjednoczeniem Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej, odtworzonym na pierwszym powojennym Kongresie Zjednoczenia, zwołanym w listopadzie 1991 r. w Poznaniu.

12.12.2019 r. Obrady Zarządu ZKBS RP w Pleszewie

Czytaj więcej...W czwartek, 12 grudnia br. w siedzibie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Pleszewie odbyło się wyjazdowe zebranie członków Zarządu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Zebraniu przewodził Krzysztof Larski, prezes Zjednoczenia.

26.09.2019 r. Zebranie Zarządu ZKBS RP

Czytaj więcej...W czwartek, 26 września w siedzibie Bractwa Kurkowego w Rawiczu odbyło się wyjazdowe zebranie członków Zarządu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Zebraniu przewodził Krzysztof Larski, prezes Zjednoczenia.

23.06.2019 r. Mistrz Zjednoczenia KBS RP

Czytaj więcej...W niedzielę 23 czerwca 2019 r. w Toruniu, w drugim dniu Zjazdu Delegatów Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP, odbył sie turniej o tytuł Mistrza Zjednoczenia oraz o tytuł Pierwszej Damy.