Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Okręg Pomorski Okręg Bydgoski Okręg Poznański Okręg Szamotulski Okręg Leszczyński Okręg Ostrowski Okręg Śląski Okręg Krakowski Okręg Centralny Okręg Zachodniopomorski

1.09.2021 r. Komunikat Prezesa Zjednoczenia

Logo

KOMUNIKAT PREZESA ZKBS RP

Po trzech latach, 27 lipca 2021 r., Sąd Rejonowy w Poznaniu oddalił wszystkie zarzuty, jakie wniósł Organ Nadzoru – Prezydent Miasta Poznania w sprawie rejestracji i wpisu do KRS władz wybranych na Kongresie w Słupi i Zjeździe Nadzwyczajnym w Sypniewie. Prawomocne orzeczenie Sądu w tej sprawie stanowi podstawę do dokonania wpisu do KRS statutowych władz Zjednoczenia, które zostały demokratycznie wybrane w Słupi i Sypniewie.

Zarząd, stojąc na straży poszanowania woli delegatów bractw członkowskich Zjednoczenia, aktywnie uczestniczył w procesach sądowych przed Sądem Okręgowym w Poznaniu i Sądem Rejonowym – Wydział VIII Gospodarczy w Poznaniu. W trakcie postępowania sądowego zostało jednoznacznie udowodnione, że zarzuty Organu Nadzoru, który został wprowadzony w błąd przez grupę osób podważających wybory dokonane przez braci kurkowych, były bezpodstawne i w żaden sposób nie położyły cienia na prawomocności uchwał powołujących nowe władze Zjednoczenia. Treść tych doniesień, jak i sposób postępowania tej grupy osób, zważywszy, że część z nich była odpowiedzialna za organizację Kongresu i prawidłowy przebieg wyborów, jest niegodna postawy, jaką powinni prezentować Bracia Kurkowi.

W postępowaniu przez Sądem Zarząd obronił demokratyczny wybór i wolę zmian we władzach Zjednoczenia, a także honor Bractw wchodzących w skład Zjednoczenia. Szanując autonomiczność każdego z Bractw Zjednoczenia, ocenę zachowania osób dążących do destabilizacji naszego ruchu pozostawiam Wam Siostry i Bracia. To od Was należy zwartość brackich szeregów i zapewnienie spójnego wizerunku naszych bractw zgodnego z tradycjami i obyczajami, które przyszło nam strzec i kultywować w imię pamięci naszych przodków.

Na koniec pragnę wszystkim podziękować za cierpliwość i wytrwanie w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie Sądu, bo tylko zwarte szeregi brackie pozwolą nam zachować tożsamość bracką w myśl zasady „nikt tu pierwszy, nikt ostatni, kiedy bracia stają w krąg”.

Prezes Zjednoczenia KBS RP
Krzysztof Wojciech Larski
Poznań 1.09.2021 r.

Załączniki:
Pobierz plik (EGS-Deinze.pdf)Oficjalne zaproszenie Deinze 2022[EGS]3192 kB