Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Okręg Pomorski Okręg Bydgoski Okręg Poznański Okręg Szamotulski Okręg Leszczyński Okręg Ostrowski Okręg Śląski Okręg Krakowski Okręg Centralny Okręg Zachodniopomorski

26.02.2022 r. Oświadczenie władz Regionu V EGS

Logo

OŚWIADCZENIE WŁADZ REGIONU V EGS

Zarząd Zjednoczenia przekazuje wszystkim siostrom i braciom zjednoczonych Bractw treść oświadczenia władz Regionu V EGS, który w całości popieramy i dziekujemy za jego treść. Chwała Bohaterom i wolnej niepodległej Ukrainie.

Sekretarz
Zarządu ZKBS RP
January Bątkiewicz


 

Europäische Gemeinschaft Historischer Schützen
Communaute européenne des gildes de tirhistoriques
European community of historic armed guilds
Europese Gemeenschap der historische Schuttersgilden
Europejsky Związek Historycznych Strzeleców

 

Poznań 24.02.2022

ЗАЯВА

Брати козаки!

Перед обличчям злочинного військового нападу Росії на вашу батьківщину - Україну, ми хочемо висловити нашу солідарність і рішучу підтримку.

У той же час ми засуджуємо застосування сили в міжнародних відносинах.

Слава Україні - героям слава!

 

OŚWIADCZENIE

Bracia Kozacy!

Wobec zbrodniczej militarnej napaści Rosji na Waszą Ojczyznę - Ukrainę chcemy wyrazić naszą solidarność i zdecydowane poparcie.

Jednocześnie potępiamy stosowanie siły w stosunkach międzynarodowych.

Sława Ukrainie - sława bohaterom!

Region V EGS Zdzisław Grzelka

Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej

Emil Černe

Savez Povijesnih Postrojbi Hrvatske Vojske

Albert Vanwasemael Ostrostrelci Zemi Koruny Ćeske

Paweł Przychodniak Sekretarz Regionu V EGS

Andrzej Wegner Wiceprezydent EGS


Oświadczenie władz EGS