Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Okręg Pomorski Okręg Bydgoski Okręg Poznański Okręg Szamotulski Okręg Leszczyński Okręg Ostrowski Okręg Śląski Okręg Krakowski Okręg Centralny Okręg Zachodniopomorski

Apel prezesa Krzysztofa Larskiego w sprawie wątpliwych zaproszeń

Prezes Krzysztof Larski, w związku z zaproszeniem na obchody 1050 rocznicy bitwy pod Cedynią, rozsyłanym przez „Zjednoczenie Organizacji Historycznych i Strzeleckich” apeluje o wzięcie pod rozwagę zasadność udziału w tych uroczystościach.

Niżej list prezesa Krzysztofa Larskiego:

 

Poznań 23.06.2022r

Siostry i Bracia Kurkowi członkowie ZKBS R.P.

Na adres Zjednoczenia wpłynęło zaproszenie z okazji obchodów 1050 rocznicy bitwy pod Cedynią. Z programu obchodów wynika, że aktywnym uczestnikiem tych uroczystości będzie organizacja „Zjednoczenie Organizacji Historycznych i Strzeleckich”. Otrzymałem sygnały z Bractw członków naszego Zjednoczenia o przesłanych do nich zaproszeniach na udział w tych uroczystościach. W związku z powyższym pragnę poddać pod Waszą rozwagę zasadność udziału w tych uroczystościach biorąc pod uwagę kultywowane przez nasz ruch idee i tradycje brackie dostrzegane z szacunkiem wśród społeczeństwa. My Bracia Kurkowi od wieków staliśmy na straży naszych grodów i miast oraz naszej ojczyzny broniąc przed najeżdżcą. Niewątpliwie zwycięstwo pod Cedynią było chlubą polskiego oręża, jednak jeżeli zgłębić prawdę historyczną z dostępnych materiałów (do czego Was zachęcam) to bitwa ta była konsekwencją i reakcją strony plemion germańskich na zakusy podboju ziem na północ od Wielkopolski przez Mieszka. Analiza samego zaproszenia skłania mnie do stwierdzenia, że udział bractw może zostać wykorzystany dla celów komercyjnych współorganizatora i w przyszłości stanowić błędny wizerunek naszej organizacji – Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej.

Z brackim pozdrowieniem

Krzysztof Wojciech Larski

Prezes Zarządu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej