Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Okręg Pomorski Okręg Bydgoski Okręg Poznański Okręg Szamotulski Okręg Leszczyński Okręg Ostrowski Okręg Śląski Okręg Krakowski Okręg Centralny Okręg Zachodniopomorski

13.08.2022 r. Program obchodów 100-lecia Zjednoczenia Bractw Kurkowych RP

LogoSiostry i Bracia Kurkowi ZKBS RP
Zarząd Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej zwraca się do swoich członków z prośbą o czynny udział w obchodach 100 rocznicy powstania naszego Zjednoczenia, które odbędą się dnia 13 sierpnia 2022 r. w Poznaniu. Prosimy o przybycie Prezesów bractw członkowskich wraz z Pocztami Sztandarowymi. Niech wspólne obchody jubileuszu 100-lecia powstania naszej organizacji będą wyrazem jedności i siły ruchu bractw kurkowych w Rzeczpospolitej Polskiej.
Relacja na żywo z uroczystości w Poznaniu 13.08.2022 r. pod adresem: https://www.facebok.com/zkbsostrow

Program obchodów 100-lecia ZKBS R.P.

1. Zebranie uczestników obchodów od godz. 10,00 w Parku Szelągowskim.
Samochody można parkować na tyłach parku przy ulicy Ugory na placu przy Domie Weterana i Domie Pomocy Społecznej. (zjazd z ul. Szelągowskiej w prawo w ul. Wilczak i następnie w prawo w ul. Ugory.)
2. O godzinie 10.20 nastąpi wyjazd podstawionych autokarów do Bazyliki Kolegiackiej.
Dla uczestników, którzy przyjadą bezpośrednio do Bazyliki istnieje możliwość zaparkowania pojazdów na parkingu podziemnym – wjazd od ulicy Za Bramką.
3. Godzina 10.45 – zbiórka pocztów sztandarowych i braci przed Bazyliką ul. Gołębia 1.
4. Godzina 11.00 – Msza św. w intencji Bractw Kurkowych Rzeczpospolitej
5. Po Mszy św. przemarsz kolumny brackiej z orkiestrą na Plac Wolności.
6. Podczas przemarszu złożenie kwiatów i zniczy pod tablicą pamiątkową na hotelu Bazar.
7. Oficjalne uroczystości na placu Wolności:
a) Hymny państwowy i Bracki
b) Wystąpienia okolicznościowe
c) Wręczenie odznaczeń i wyróżnień
d) Salwy honorowe
e) Musztra paradna orkiestry
8. Około godziny 13.30 przejazd podstawionymi autokarami do Parku Szelągowskiego.
9. Od godziny 14.00 dalsza część uroczystości w Parku Szelągowskim:
a) Zebranie Braci przy pomniku Brata Kurkowego, odśpiewanie hymnu brackiego, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy.
b) Wystąpienia okolicznościowe
c) Strzelanie o tytuł króla 100-lecia ZKBS R.P.
Po zakończeniu strzelania ogłoszenie wyników i wręczenie medali i nagród.
d) Wpisy do księgi jubileuszowej 100-lecia Zjednoczenia.
Wpisów dokonują Prezesi Bractw członkowskich Zjednoczenia w asyście pocztu sztandarowego Bractwa. Pamiątkowa fotografia. Po wpisie Bractwo otrzymuje medal pamiątkowy 100-lecia.
e) Wspólna biesiada bracka.

 

Z brackim pozdrowieniem

Krzysztof Wojciech Larski
Prezes Zarządu
Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej