Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Okręg Pomorski Okręg Bydgoski Okręg Poznański Okręg Szamotulski Okręg Leszczyński Okręg Ostrowski Okręg Śląski Okręg Krakowski Okręg Centralny Okręg Zachodniopomorski

13.08.2022 r. Regulamin strzelania do kura jubileuszowego.

Regulamin strzelania jubileuszowego do kura

1. Strzelający oddają po jednym strzale według listy. Kolejność strzelających na liście wynika z losowania.
2. Kur jubileuszowy jest umieszczony na pionowej żerdzi na której to jest oznaczone miejsce trafień i strzelać można wyłącznie w okolice tego punktu a nie w rzeźbionego kura.

3. Strzelanie odbywa się w dwóch etapach a przebiega w systemie rotacyjnym aż do zestrzelenia kura. Pierwszy etap (eliminacyjny ) wyłania pięcioosobową reprezentację do strzelania finałowego. Kur zestrzelony w eliminacji jak i w finale stanowi własność osoby, która go strąciła.  Zwycięzcą zostaje strzelec, który zestrzelił kura. Drugie miejsce zajmuje strzelec, który strzelał bezpośrednio przed zwycięzcą, zaś trzecie miejsce zajmuje strzelec, który według listy, strzelałby po zwycięzcy. Miejsca kolejne ustala się analogicznie według listy (zgodnej ze stanem faktycznym – czyli dla miejsca 2 i 4 strzelał, a dla 5 i 3 miałby strzelać/czekał na strzał).

4. Zalecenia porządkujące dotyczące m. in. zachowań niehonorowych, ustalania wyników i wręczania nagród:

a) Strzelanie do figury kura może skutkować wykluczeniem ze strzelań.

b) Strzelający musi się liczyć z tym, iż jego nieobecność podczas rozstrzygania wyników może spowodować jego wyeliminowanie z klasyfikacji. Taką samą utratą wyniku może skutkować nieobecność zwycięscy podczas uroczystego wręczania nagród - określonego przez organizatora w szczegółowym regulaminie turnieju.

c) W strzelaniu do kura miejsce trzecie ( analogicznie następne miejsca ) zajmuje wyłącznie strzelec obecny podczas upadku kura.

d) Podczas strzelań oraz wręczania nagród turniejowych uczestników obowiązuje schludny i kompletny ubiór organizacyjny.