Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Okręg Pomorski Okręg Bydgoski Okręg Poznański Okręg Szamotulski Okręg Leszczyński Okręg Ostrowski Okręg Śląski Okręg Krakowski Okręg Centralny Okręg Zachodniopomorski

10.03.2023 r. Spotkanie z posłem Bartłomiejem Wróblewskim

2023-03-10 spotkanie z posłem Wiele emocji w naszym środowisku budzą prace nad wprowadzeniem zmian w ustawie o broni i amunicji. Z tego też powodu w piątkowy wieczór 10 marca doszło do roboczego spotkania z posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej drem Bartłomiejem  Wróblewskim.

2023-03-10 spotkanie z posłem  

Posłeł Bartłomiej Wróblewski, jest przewodniczącym sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji. To z tej Komisji wyszedł projekt deregulacyjny zwalniajacy żołnierzy i funkcjonariuszy z powtórnego zdawania egzaminów i wykonywania badań, które mają w związku z pełnioną służbą. Projekt ten jest pierwszą dobrą zmianą w ustawie o broni i amunicji od ponad dekady. Kórnicko–Bnińskie Bractwo Kurkowe udostępniło swoją siedzibę gdzie brat Marek Baranowski pełnił rolę gospodarza. W trakcie spotkania przedstawiciele Zjednoczenia Mariusz Wegner strzelmistrz ZKBS RP i Rafał Wolfram członek komisji statutowej przedstawili funkcjonujące wśród bractw krytyczne stanowisko wobec obecnie funkcjonującej Ustawy. Aktualna Ustawa w znacznym stopniu ogranicza możliwość funkcjonowania i rozwoju strzelectwa zwłaszcza w małych ośrodkach miejskich i w gminach wiejskich. Poseł Bartłomiej Wróblewski ze swej strony wykazał zrozumienie dla naszych opinii a także zaoferował pomoc dla naszych propozycji ułatwiających pozyskiwanie broni ze względu na przynależność do ogólnopolskiej organizacji bractw strzeleckich. My ze swej strony zobowiązaliśmy się do opracowania stosownych regulaminów potrzebnych aby  Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej zostało uznane za stabilnego partnera. Nasze kontakty w sprawie mają być kontynuowane.

W trakcie luźnej rozmowy jaka rozgorzała po pożegnaniu posła doszliśmy do wniosku, że niemały wpływ na inicjatywę sejmową ma tocząca się wojna w Ukrainie, gdzie sprawdziła się inicjatywa powszechnego zaznajamiania społeczeństwa z obsługą broni. Dzisiaj trzon wojsk ukraińskich stanowią wychowankowie obozów wojskowo patriotycznych. Litewski rząd w krótkim czasie po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę doprowadził do racjonalizacji dostępu do broni dla obywateli i usunięcia sztucznych barier nie wpływających na bezpieczeństwo, ale wydłużających i podnoszących koszty uzyskania pozwolenia.

Specjalne podziękowanie kierujemy do braci z Kórnicko–Bnińskiego Bractwa Kurkowego za zorganizowanie spotkania.

Mariusz Wegner
Strzelmistrz
ZKBS RP