Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Okręg Pomorski Okręg Bydgoski Okręg Poznański Okręg Szamotulski Okręg Leszczyński Okręg Ostrowski Okręg Śląski Okręg Krakowski Okręg Centralny Okręg Zachodniopomorski

22.04.2023 r. Młodzieżowy Król ZKBS RP

Młodzieżowy Król ZKBS RPW Pszczynie podczas Kongresu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich odbył się turniej strzelecki o tytuł Młodzieżowego Króla ZKBS RP.
Tytuł Młodzieżowego Króla ZKBS RP zdobył  Maciej Pastuszka z Bractwa w Radomiu. Miejsce drugie zdobył Jakub Fajka KBS w Pleszewie, a trzecie Michał Piech KBS w Pszczynie.

Król Żniwny i Mistrz Pistoletu Okręgu Leszczyńskiego Król Żniwny i Mistrz Pistoletu Okręgu Leszczyńskiego

Król Żniwny i Mistrz Pistoletu Okręgu Leszczyńskiego Król Żniwny i Mistrz Pistoletu Okręgu Leszczyńskiego