Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Okręg Pomorski Okręg Bydgoski Okręg Poznański Okręg Szamotulski Okręg Leszczyński Okręg Ostrowski Okręg Śląski Okręg Krakowski Okręg Centralny Okręg Zachodniopomorski

14.07.2023. Pierwsze posiedzenie Zarządu XI kadencji Zjednoczenia KBS RP w Starogardzie Gdańskim

23 07 08 Starogard GdaW sobotę, 8 lipca w Ratuszu Miejskim w Starogardzie Gdańskim odbyło się pierwsze w XI kadencji zebranie Zarządu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP prowadzone przez prezesa Lecha Magnuszewskiego. Informowaliśmy już o tym wydarzeniu, ważnym w życiu wszystkich bractw kurkowych w Polsce. Ważnym, bo w czasie jego obrad do grona członków Zjednoczenia zostało przyjęte Bractwo Strzeleckie w Stęszewie. Na zdjęciu Jan Urban z Bractwa Strzeleckiego w Stęszewie z przedstawicielami Zarządu Zjednoczenia KBS RP.


Posiedzenie pierwszego w XI kadencji zebrania Zarządu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP na wniosek prezesa Lecha Magnuszewskiego, odbyło się w Starogardzie Gdańskim, w historycznej Sali Ratusza Miejskiego, w tej samej, w której w maju 1995 roku odbył się zjazd delegatów Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP podczas którego poświęcono sztandar Zjednoczenia i powołano 7 historycznych okręgów Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP tj: pomorskiego, poznańskiego, leszczyńskiego, ostrowskiego, śląskiego, krakowskiego i centralnego.
Uczestniczący w zebraniu Zbigniew Bona, prezes Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Starogardzie Gdańskim, w słowach powitania, jako gospodarz miejsca wyraził radość z faktu, że członkowie Zarządu Zjednoczenia KBS RP zebrali się w tym miejscu w czasie jubileuszu 30-lecia reaktywowania Bractwa.
Prezes Okręgu Śląskiego Roman Pająk na ręce Lecha Magnuszewskiego przekazał oprawione w ozdobne ramy zdjęcie uczestników XVI Kongresu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP, który odbył się w dn. 22-23 kwietnia 2023 roku w Pszczynie, podobne zdjęcia PRZEKAZAŁ RÓWNIEŻ CZŁONKOM Zarządu Zjednoczenia.
Wiceprezes Zdzisław Grzelka, członkom Zarządu Zjednoczenia wręczył pamiątkowe foto książki dokumentujące przebieg XVI Kongresu Zjednoczenia.
W tej części odświętnej części posiedzenia Zarządu prezes Lech Magnuszewski wręczył uroczyste akty powołania członkom Zarządu. Jak wiadomo podczas XVI Kongresu delegaci wybrali prezesem Lecha Magnuszewskiego oraz cały skład Zarządu, który ukonstytuował się w sposób następujący:
Lech Magnuszewski - Prezes
Andrzej Pawłowski – wiceprezes
Zdzisław Grzelka – wiceprezes
Michał Wieremiejczyk – wiceprezes
January Bątkiewicz – sekretarz
Łukasz Cichy – zastępca sekretarza
Tomasz Wawrzyniak – marszałek
Arkadiusz Muller – skarbnik
Marcin Adamczyk – zastępca skarbnika
Krzysztof Tyda – strzelmistrz
Marek Balcerek – chorąży
Jan Klauza – ławnik, prezes Okręgu Centralnego
Jan Dziura Bartkiewicz – ławnik, prezes Okręgu Krakowskiego
Robert Karkosz, ławnik, prezes Okręgu Leszczyńskiego
Krzysztof Larski – ławnik, prezes Okręgu Bydgoskiego
Jan Ciszewicz – ławnik, prezes Okręgu Poznańskiego
Roman Pająk – ławnik, prezes Okręgu Śląskiego
Adam Warzybok – ławnik, prezes Okręgu Ostrowskiego
Lech Orlik – ławnik, prezes Okręgu Szamotulskiego
Robert Robak – ławnik, prezes Okręgu Zachodniopomorskiego
Prezes Lech Magnuszewski roboczą część zebrania rozpoczął od swojego wystąpienia, w którym głównymi akcentami były apele:
- o zaznajomienie się wszystkich braci kurkowych i nauczenie się na pamięć teksty hymnu brackiego
- o zaznajomienie się z postanowieniami Statutu Zjednoczenia i historia bractw kurkowych
- uchronieniem Zjednoczenia KBS RP przed szkodliwym działaniem wrogo nastawionego do nas Zjednoczenia Organizacji Historycznych Bractwo Kurkowe Rzeczypospolitej Polskiej, na którego czele stoją Adam Gołembowski i Gniewomir Rokosz Kuczyński.
Prezes Lech Magnuszewski poinformował o pracach Zarządu od 22 kwietnia 2023 roku. Najistotniejszą sprawą było wyprostowanie wielu spraw finansowych i doprowadzenie do całkowitego rozliczenia spraw ciągnących się od jubileuszowych uroczystości 100-lecia Zjednoczenia w Poznaniu. To główna zasługa skarbnika Arkadiusza Mullera, tak jak niewątpliwym sukcesem Andrzeja Pawłowskiego było szybkie zarejestrowanie w KRS składu nowego Zarządu.
Lech Magnuszewski zarekomendował zebranym przyjęcie do grona Zjednoczenia Bractwa Strzeleckiego w Stęszewie. O historii i działaniach tego bractwa mówił Jan Urban, wiceprezes Bractwa Strzeleckiego w Stęszewie. W tej chwili należy do bractwa siedem osób. W Stęszewie dawniej prężnie działało Bractwo Strzeleckie, w miejscowym Muzeum Regionalnym przechowywany jest pieczołowicie sztandar, który jest najstarszym brackim sztandarem w Polsce. Jan Urban potwierdził, że Bractwo zostało zarejestrowane w KRS, chce działać w Okręgu Poznańskim, zbiera w tej chwili środki na wykonanie sztandaru.
Członkowie Zarządu w odpowiedniej uchwale przygotowanej przez pisarza Januarego Bątkiewicza jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem w struktura Zjednoczenia Bractwa Strzeleckiego w Stęszewie z przypisaniem do Okręgu Poznańskiego.
Zebrani sporo uwagi poświęcili polityce informacyjnej Zjednoczenia, działaniu strony internetowej i profilowi facebook. Zaapelowali o większą aktywność poszczególnych bractw w przesyłaniu informacji, które będą umieszczane na stronie internetowej. W najbliższym czasie zostanie przeprowadzone szkolenie dla okręgowych rzeczników prasowych. Przeprowadzi je brat Tadeusz Pawłowski w Rawiczu.
Prezes Lech Magnuszewski wręczył akt nominacji na funkcje rzecznika prasowego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP bratu Marianowi Satale z Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe w Krakowie.
Na tym zebrania Zarządu Zjednoczenia się zakończyło, co nie oznaczało końca pobytu w Starogardzie Gdańskim. Gospodarze przygotowali się znakomicie. Lech Magnuszewski i Zbigniew Bona oprowadzili chętnych po brackim gospodarstwie, a jest ono wielkie. Po pierwsze świetna strzelnica kulowa i pneumatyczna. W tej chwili budowana jest jeszcze oś strzelnicy ziemnej do strzelania na dystansie 100 m. W siedzibie Bractwa jest wspaniale urządzana wystawa pokazująca dawne dzieje strzelców. Wiele eksponatów stanowi depozyt z miejscowego Muzeum, ale część gablot urządzili poszczególni bracia, prezentując w nich swoje pamiątki związane z życiem brackim.
Lech Magnuszewski, Zbigniew Bona, January Bątkiewicz zaprosili zebranych na uroczystą kolację. O jej estetycznych i smakowych walorach nie będą się rozpisywał. W każdym razie śmiało mogę powiedzieć, że było bogato, smakowicie, serdecznie i uroczyście. January Batkiewicz, który w następnym dniu miał urodziny (w niedzielę) uraczył zebranych kieliszeczkiem przywiezionej z Gruzji czaczy. Prezes Okręgu Krakowskiego Jan Dziura Bartkiewicz wręczył medale (coiny) Okręgu Krakowskiego prezesowi Lechowi Magnuszewskiemu, jubilatowi Januaremu Bątkiewiczowi i gospodarzowi miejsca Zbigniewowi Bonie.
Kolejne zebranie Zarządu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP odbędzie się w Zdunach pod Krotoszynem.