Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Okręg Pomorski Okręg Bydgoski Okręg Poznański Okręg Szamotulski Okręg Leszczyński Okręg Ostrowski Okręg Śląski Okręg Krakowski Okręg Centralny Okręg Zachodniopomorski

27.01.2023 r. Krotoszyńskie podsumowanie 2022 roku

Podsumowanie 2022 roku w KrotoszynieMiniony, 2022 rok był bardzo aktywny dla członków Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Krotoszynie. Nie tylko udało się spełnić w stu procentach zaplanowane cele, ale również zorganizowaliśmy wiele innych imprez, czy uroczystości, które nie były wcześniej planowane. Jako członkowie KBS w Krotoszynie wzięliśmy udział w licznych turniejach strzeleckich oraz uroczystościach państwowych, patriotycznych, samorządowych, czy kościelnych.

Więcej informacji: https://www.kbskrotoszyn.org/strona-g322oacutewna/podsumowanie-dzialalnosci-kurkowego-bractwa-strzeleckiego-w-krotoszynie-w-2022-roku

Łukasz Cichy
Kwatermistrz KBS Krotoszyn

 Podsumowanie 2022 roku w KBS Krotoszyn Podsumowanie 2022 roku w KBS Krotoszyn Podsumowanie 2022 roku w KBS Krotoszyn
 Podsumowanie 2022 roku w KBS Krotoszyn Podsumowanie 2022 roku w KBS Krotoszyn Podsumowanie 2022 roku w KBS Krotoszyn
 Podsumowanie 2022 roku w KBS Krotoszyn Podsumowanie 2022 roku w KBS Krotoszyn Podsumowanie 2022 roku w KBS Krotoszyn
 Podsumowanie 2022 roku w KBS Krotoszyn Podsumowanie 2022 roku w KBS Krotoszyn Podsumowanie 2022 roku w KBS Krotoszyn
 Podsumowanie 2022 roku w KBS Krotoszyn Podsumowanie 2022 roku w KBS Krotoszyn Podsumowanie 2022 roku w KBS Krotoszyn
 Podsumowanie 2022 roku w KBS Krotoszyn Podsumowanie 2022 roku w KBS Krotoszyn Podsumowanie 2022 roku w KBS Krotoszyn
 Podsumowanie 2022 roku w KBS Krotoszyn Podsumowanie 2022 roku w KBS Krotoszyn Podsumowanie 2022 roku w KBS Krotoszyn

 

Okręgi
Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP

I OKRĘG POMORSKI *
II OKRĘG BYDGOSKI *
III OKRĘG POZNAŃSKI *
IV OKRĘG SZAMOTULSKI *
V OKRĘG LESZCZYŃSKI *
V OKRĘG OSTROWSKI *
VII OKRĘG ŚLĄSKI *
VIII OKRĘG KRAKOWSKI *
IX OKRĘG CENTRALNY **
X OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI **

* - okręgi historyczne, funkcjonujące w okresie II RP
** - okręgi utworzone po reaktywacji Zjednoczenia KBS RP w 1991 r.


IX OKRĘG CENTRALNY Oficjalna strona Bractwa Facebook
1 Kaliskie Bractwo Strzelców Kurkowych w Kaliszu * http://www.bractwokurkowe.kalisz.pl/ https://www.facebook.com/Kaliskie-Bractwo-Strzelc%C3%B3w-Kurkowych-223424924383921/
2 Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Łodzi https://bractwokurkowe-lodz.pl/ https://www.facebook.com/BractwoKurkoweLodz/
3 Bractwo Strzelców Kurkowych „Lechity” w Otwocku    
4 Łaskie Bractwo Strzelców Kurkowych w Łasku   https://www.facebook.com/BractwoKurkoweLask/
5 Bractwo Strzelców Kurkowych im. J.Kilińskiego w Warszawie   https://www.facebook.com/WarszawskieBractwoStrzeclowKurkowych/
6 Sieradzkie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Sieradzu http://sieradzkiebractwokurkowe.pl/  
7 Świętokrzyskie Bractwo Kurkowe Towarzystwo Strzeleckie w Kielcach   https://www.facebook.com/SwietokrzyskieBractwo/
8 Łomżyńsko-Drohickie Bractwo Kurkowe Towarzystwo Strzeleckie w Ciechanowcu    
9 Bractwo Kurkowe św. Sebastiana w Radomiu https://bractwokurkowe.radom.pl/ https://www.facebook.com/bractwokurkoweradom/