Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Okręg Pomorski Okręg Bydgoski Okręg Poznański Okręg Szamotulski Okręg Leszczyński Okręg Ostrowski Okręg Śląski Okręg Krakowski Okręg Centralny Okręg Zachodniopomorski

18.11.2023. Wizyta krakowskich braci kurkowych w Łodzi

IMG 5533W sobotę, 18 listopada 2023 krakowscy bracia kurkowi pojechali do Łodzi na spotkanie z Bratem Honorowym ks. kardynałem Grzegorzem Rysiem, metropolitą łódzkim. Do Łodzi bracia pojechali pod przywództwem starszego Bractwa Zdzisława Grzelki i króla kurkowego Reginalda Sas Jaworskiego z marszałkami Krzysztofem Koskiem i Tomaszem Cichoniem.


Opieką duchową nad braćmi sprawowali kapelan Bractwa ks. inf. Dariusz Raś, archiprezbiter Bazyliki Mariackiej w Krakowie, ks. inf. Bronisław Fidelus, archiprezbiter senior oraz ojciec Leon Pokorski, franciszkanin reformata, były marszałek Bractwa Kurkowego.W grupie brackiej był też Kazimierz Barczyk przewodniczący Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP.
Mszy świętej w Archikatedrze w Łodzi przewodniczył ks. kardynał Grzegorz Ryś, wśród koncelebransów byli księża z Krakowa inf. Dariusz Raś, inf. Bronisław Fidelus i ojciec Leon Pokorski (OFM). Razem z krakowskimi braćmi oraz reprezentantami Bractwa Kurkowego z Łodzi, którzy przybyli pod wodzą starszego Bractwa Ignacego Ścibiorka w mszy świętej uczestniczyli mieszkańcy Łodzi, którzy przybyli tu na nabożeństwo, podczas którego modlono się szczególnie za spokój dusz zmarłych podopiecznych Hospicjum Caritas Diecezji Łódzkiej.

W trakcie spotkania, po mszy świętej starszy Bractwa Kurkowego Zdzisław Grzelka wręczył ks. kardynałowi Grzegorzowi Rysiowi statuetkę bractwa kurkowego ze srebrnym kurem, król kurkowy Reginald Sas Jaworski z marszałkami Krzysztofem Koskiem i Tomaszem Cichoniem obdarowali księdza kardynała Guzem Oracewicza, ryngrafem jasnogórskim i przekazali w imieniu Stanisława Dyrdy albumem o brackich spotkaniach z Ziemią Świętą. Starszy Bractwa Kurkowego w Łodzi Ignacy Ścibiorek i łódzki król kurkowy Edward Kulanty wręczyli ks. kardynałowi statuetkę Złotek Łódki Brackiej.

IMG 5523

IMG 5539

 

Okręgi
Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP

I OKRĘG POMORSKI *
II OKRĘG BYDGOSKI *
III OKRĘG POZNAŃSKI *
IV OKRĘG SZAMOTULSKI *
V OKRĘG LESZCZYŃSKI *
VI OKRĘG OSTROWSKI *
VII OKRĘG ŚLĄSKI *
VIII OKRĘG KRAKOWSKI *
IX OKRĘG CENTRALNY **
X OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI **

* - okręgi historyczne, funkcjonujące w okresie II RP
** - okręgi utworzone po reaktywacji Zjednoczenia KBS RP w 1991 r.


VIII OKRĘG KRAKOWSKI Oficjalna strona Bractwa Facebook
1 Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Krakowie * http://bractwo-kurkowe.pl/pl/ https://www.facebook.com/750TSBK/
2 Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Tarnowie http://www.bractwo-kurkowe-tarnow.pl/  
3 Strzeleckie Bractwo Kurkowe Dworu Karwacjanów w Gorlicach http://bractwokurkowe.gorlice.pl/